Hervatten reguliere mondzorg vanaf 22 april 2020 – Tandartspraktijk Beugeling B.V. – Eelderwolde

Hervatten reguliere mondzorg vanaf 22 april 2020

Hervatten reguliere mondzorg vanaf 22 april 2020

COVID-19 EN UW AFSPRAAK

Zoals wij eerder telefonisch, via e-mail en diverse online kanalen berichtten, hebben wij onze praktijk sinds maandag 16 maart moeten sluiten voor reguliere mondzorg teneinde de verspreiding van COVID-19 te bestrijden.
We hebben spoedbehandelingen uitgevoerd en noodzakelijke niet-reguliere zorg, met aangepaste en uitgebreidere hygiënemaatregelen.
Momenteel zitten we in een Covid-19 (Coronavirus) pandemie.
Wij willen u ervan verzekeren dat uw en onze veiligheid de hoogste prioriteit heeft. Lees deze informatiebrief goed door en neem bij vragen contact op met onze receptie.

Vanaf woensdag 22 april zullen wij onze reguliere mondzorg hervatten, zij het dat er een aantal praktische zaken zullen veranderen t.a.v. uw praktijkbezoek. Deze maatregelen dienen wellicht voor langere tijd gehandhaafd moeten worden.

Wij vragen u uw afspraak (tot nader orde) uit te stellen indien:

• u of uw huisgenoten/familieleden bewezen corona hebben • u of uw huisgenoten/familieleden in thuisisolatie zijn geplaatst. • u corona symptomen heeft (verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn en/of koorts (38 graden) •
uw huisgenoten/familieleden een/meerdere van bovenstaande symptomen hebben. • u korter dan 2 weken genezen bent van corona of in een risico gebied bent geweest. Bij spoedklachten kunnen wij u verwijzen naar een coronacentrum acute mondzorg (CAM)
Controleert u deze vragenlijst 48 uur van te voren nog eens.

Bent u 70+ en/of heeft u één van de onderstaande aandoeningen.

Dan is behandeling (spoed) mogelijk. Echter u bent vatbaarder voor het oplopen van Covid-19 en het verloop kan ook ernstiger zijn. Of behandeling haalbaar, aangepast of uitgesteld moet worden, is aan uw behandelaar, neem dan ook contact op met de praktijk. • chronische hartaandoeningen • diabetes mellitus • nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie • verminderde weerstand tegen infecties door: medicatie auto-immuunziekten, metabole ziekten, afweerstoornissen, functionele miltafwijkingen (asplenie) chemo en/of bestraling bij kankerpatiënten, orgaantransplantaties, onbehandelde Hiv infectie, aanzienlijk overgewicht (BMI > 40).

Indien u 1 of meerdere van deze vragen met ja moet beantwoorden vragen wij u uw afspraak uit te stellen, wilt u hierover contact met ons opnemen?

TIJDENS UW AFSPRAAK
• Kom niet te vroeg, kom niet te laat.
• In de wachtruimte is handdesinfectie aanwezig en wij verzoeken u vriendelijk doch met klem uw handen hiermee te reinigen bij
binnenkomst.
• Tevens zult u bij de receptie een plexiglazen scherm aantreffen zoals u bij o.a. de supermarkt al heeft kunnen zien.
• Voorlopig zullen wij bij aanvang van uw bezoek uw lichaamstemperatuur opmeten met een IR-thermometer.
• U wordt verzocht zonder gezelschap naar de praktijk te komen. Mocht u onder bepaalde omstandigheden toch iemand mee willen
nemen, gelieve dit eerst telefonisch met ons te overleggen
• Kinderen tot 18 jaar mogen vergezeld worden van 1 begeleider.
• Helaas zullen wij de bezoeken van meer dan 2 personen per gezin op moeten splitsen.
• Wij verzoeken u uw tanden (en/of prothesen) thuis te poetsen om het spoelen in de praktijk te minimaliseren. Dit geldt ook voor
het toiletgebruik.
• Wel zullen wij u vragen met een door ons verzorgd spoelmiddel te spoelen voor aanvang van de behandeling.
• Wij beschikken over een zeer ruime wachtruimte, deze hebben wij ingericht op de 1.5 meter maatregel. Alle afspraken zullen ook
ruimer worden ingepland om een volle wachtkamer te voorkomen.
• Kom pas op de afgesproken tijd naar binnen
• Wacht eventueel even in de auto tot het tijd is
• Indien mogelijk laten jassen en tassen zoveel mogelijk thuis of in de auto.
• Na handen desinfectie geen gebruik meer maken van uw mobiele telefoon.
• Probeer zo weinig mogelijk aan te raken in onze ontvangstruimte, dit is ook de reden dat er geen lectuur of speelgoed meer
aanwezig is.
• Wij zullen u zoals u van ons gewend bent met een glimlach, doch zónder handen schudden groeten!

CLEAN ROOM POLICY

• Hou altijd 1.5 meter afstand van andere cliënten en/of de balie
• Het toilet is niet beschikbaar in Covid-19 tijd
• Alle folders ontvangt u digitaal of kunt op onze website bekijken. www.eenprachtigelach.nl
• Afspraakbevestigingen ontvangt u digitaal
• Behandelplannen en begrotingen ontvangt u digitaal
• Verwijzingen ontvangt u digitaal

HYGIËNE

Ten aanzien van hygiënemaatregelen op de behandelkamers kunt u er te allen tijde van uit gaan dat wij volgens de strikte richtlijnen en protocollen binnen onze beroepsgroep werken. Voor extra veiligheid en geruststelling van iedereen aanwezig, hebben wij reeds aanvullende beschermende middelen in gebruik genomen.

Binnenkort gaan wij iedereen ook weer oproepen voor de periodieke preventieve controle (halfjaarlijkse controle).

Indien u vragen heeft of een afspraak wilt inplannen kunt u contact met ons opnemen, dit kan telefonisch via 050-5254248 of per email naar info@eenprachtigelach.nl. Zie voor de tijden van onze telefonische bereikbaarheid www.eenprachtigelach.nl.

Via onze website en onze facebookpagina proberen we u op de hoogte te houden van verdere ontwikkelingen rondom Corona m.b.t. de gevolgen voor uw tandartsbezoek. Wij hopen dat iedereen deze periode in goede gezondheid doorkomt en vragen om uw begrip.

Met zorgzame groet,

Team Tandartspraktijk Beugeling

Publicatiedatum: 21-04-2020


Terug naar overzicht