Regeling tandartspraktijk Beugeling

Regeling tandartspraktijk Beugeling

 

 

Wij streven ernaar om u dé hoogst mogelijke kwaliteit te leveren en bieden een heldere regeling waarin u het onderstaande van ons kunt verwachten:

 • Voorafgaand aan de behandeling mag u altijd om een kostenbegroting en een behandelplan vragen.
 • Voor behandelingen waarvan de begrote kosten meer dan € 250,- bedragen, krijgt u automatisch van de behandelaar begroting en behandelplan. Tijdens de behandeling kan blijken dat de kosten meer dan 15% boven de begroting uit gaan komen; in dat geval zullen wij dit altijd met u bespreken.
 • Tandartspraktijk Beugeling voert alle behandelingen uit volgens de standaarden in de beroepsgroep.
 • Op het gebied van de infectiepreventie, de inrichting van onze praktijken en processen, de opleiding van onze medewerkers en de stralingsrichtlijnen van alle röntgenapparatuur wordt in de praktijk voldaan aan alle wettelijke eisen en richtlijnen. Tevens zijn wij ISO gecertificeerd

 

Tandheelkunde is een medisch beroep. Het gaat om behandelingen die bij iedere persoon weer anders kunnen uitpakken. Onze behandelaars hebben geen resultaatverplichting maar een inspanningsverplichting. Ondanks uiterste zorgvuldigheid van onze behandelaars kan de uitkomst van een behandeling nooit met volledige zekerheid worden voorspeld. Voor zover mogelijk zullen wij u vooraf van de risico’s op de hoogte stellen.

Mocht u onverhoopt van mening zijn dat een (deel van een) behandeling niet volgens de norm is uitgevoerd, dan zullen wij onze uiterste best doen om samen met u tot een oplossing te komen. Wij vertrouwen erop dat u in eerste instantie samen met uw eigen behandelaar tot een oplossing probeert te komen. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.

Tandartspraktijk Beugeling heeft voor de diverse behandelingen een periode gedefinieerd, welke u onderstaand aantreft. Binnen deze periode mag u terugkomen op door ons uitgevoerde werkzaamheden en zullen wij beoordelen of deze voor kosteloze reparatie in aanmerking komen.

 

Bij de beoordeling hiervan nemen wij mee of er sprake is geweest van normaal onderhoud en gebruik en regelmatig bezoek aan de tandarts, preventie assistent of mondhygiënist op indicatie van de tandarts.  Verder wordt ook bekeken of er geen wijzigingen in het werkstuk zijn aangebracht (ook niet door derden). Mocht blijken dat een ondeugdelijke behandeling de oorzaak is van uw klacht, dan wordt deze in beginsel kosteloos opnieuw gedaan. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zullen wij de oorspronkelijke kosten verrekenen met een alternatief behandelplan.

 

Gaat een vulling, prothese, een frameprothese of opbeetplaat binnen 1 jaar kapot of verloren, wordt deze kosteloos hersteld.

Voor kronen en bruggen mag verwacht worden dat deze voor duurzaam herstel zorgen, minimaal 5 jaar.

Mocht een kroon/brug verloren gaan, worden de herstelkosten binnen 1 jaar voor 100% vergoed, jaarlijks verminderd met 20%.

 • Binnen een jaar na plaatsing  100%  vergoed
 • Binnen 1-2 jaar na plaatsing     80%  vergoed
 • Binnen 2-3 jaar na plaatsing     60%  vergoed
 • Binnen 3-4 jaar na plaatsing     40%  vergoed
 • Binnen 4-5 jaar na plaatsing     20%  vergoed
 • Na 5 jaar                                          0%   vergoed

Voor verlies binnen 6 maanden van een geplaatst implantaat wordt herplaatsen volledig vergoed.

Voor de volgende behandelingen bestaat geen kosteloos herstel:

 • Vullingen melkgebit
 • Wortelkanaalbehandeling
 • Relaps orthodontie
 • Parodontologie
 • Bleken