Regeling Tandartspraktijk Beugeling – Tandartspraktijk Beugeling B.V. – Eelderwolde

Regeling Tandartspraktijk Beugeling

Regeling Tandartspraktijk Beugeling

 

 

Regeling Tandartspraktijk Beugeling

 

Wij streven ernaar om u dé hoogst mogelijke kwaliteit te leveren en bieden een heldere regeling waarin u het onderstaande van ons kunt verwachten:

 

Tandheelkunde is een medisch beroep. Het gaat om behandelingen die bij ieder persoon weer anders kunnen uitpakken. Onze behandelaren hebben geen resultaatverplichting maar een inspanningsverplichting. Ondanks uiterste zorgvuldigheid van onze behandelaars kan de uitkomst van een behandeling nooit met volledige zekerheid worden voorspeld. Voor zover mogelijk zullen wij u vooraf van de risico’s op de hoogte stellen.

Mocht u onverhoopt van mening zijn dat een (deel van een) behandeling niet volgens de norm is uitgevoerd, dan zullen wij onze uiterste best doen om samen met u tot een oplossing te komen. Wij vertrouwen erop dat u in eerste instantie samen met uw eigen behandelaar tot een oplossing probeert te komen. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.

 

Tandartspraktijk Beugeling kan met u in gesprek gaan over de levensduur van de behandeling tegenover de verwachte levensduur.
Bij de beoordeling hiervan nemen wij mee of er sprake is geweest van normaal onderhoud en gebruik en regelmatig bezoek aan de tandarts, preventie assistent of mondhygiënist op indicatie van de tandarts.  Ook risicofactoren als roken, overmatige slijtage door klemmen en/of knarsen worden bekeken. Verder wordt ook bekeken of er geen wijzigingen in het werkstuk zijn aangebracht. Mocht blijken dat een ondeugdelijke behandeling de oorzaak is van uw klacht, dan wordt deze in beginsel kosteloos opnieuw gedaan. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zullen wij de oorspronkelijke kosten verrekenen met een alternatief behandelplan.

 

Voor de volgende behandelingen bestaat geen kosteloos herstel: