Dan heten wij u meer dan welkom

Tandartspraktijk Beugeling

Welkom in onze praktijk, gevestigd in Eelderwolde, net ten zuiden van de stad Groningen. De praktijk voor algemene tandheelkunde, implantologie, cerec-kronen, esthetische tandheelkunde en reconstructieve tandheelkunde.

Wij doen ons uiterste best om u te verwelkomen als gast. Wij bieden u een warm ontvangst, een prettig verblijf als u moet wachten.

We staan als team voor u klaar om met de grootste deskundigheid een behandeling zo comfortabel mogelijk te laten verlopen, passend bij uw wensen.

Nieuwe patiënten zijn van harte welkom!

U kunt zich via de knop inschrijven aanmelden, wilt u liever telefonisch inschrijven, is dit ook mogelijk via bovenstaand telefoonnummer.

Naar inhoud

Eerste bezoek

Geachte cliënt,
Denkt u erover cliënt te worden in onze praktijk? Dan heten wij u meer dan welkom. Graag zouden wij u iets meer willen vertellen over onze werkwijze.

Wij vinden het erg belangrijk dat u zich bij ons op uw gemak voelt en dat wij u goede zorg kunnen leveren. Voor de eerste afspraak trekken we wat meer tijd uit, zodat we kennis kunnen maken en een goed onderzoek kunnen doen. De assistent zal het vooronderzoek doen en gegevens verzamelen, röntgenfoto’s maken (tenzij wij recente foto’s in ons bezit hebben), de gezondheidsvragenlijst bespreken indien nodig, vastleggen wat er tot nu toe is gedaan (historie), uw tandvlees bekijken en uw wensen en klachten bespreken. De tandarts zal vervolgens met u kennis maken en een zorgplan opstellen.

Hiervoor brengen wij in rekening

 • C001 (consult ten behoeve van een intake), dit is afhankelijk van de toestand van het gebit en de uitgebreidheid van de te plannen behandeling €50,54
 • C010 (aanvullende medische anamnese) €25,27
 • X10 (kleine röntgenfoto’s ) 2 maal €18,62
 • X21 (Orthopantomogram, röntgenfoto gehele kaakstelsel) €79,79

 

Zie onze tarievenlijst onder het kopje tarieven.

Gezondheidsvragenlijst

Wanneer u onze praktijk bezoekt vragen wij u een gezondheidsvragenlijst in te vullen. Tevens wordt u verzocht een geldig identiteitsbewijs mee te nemen in verband met de verplichte invoering van het BSN in de zorgsector.

Bij uw eerste bezoek aan onze praktijk wordt u een aantal vragen gesteld betreffende uw gezondheid en de mogelijke invloed daarvan op onze behandeling. Mochten er wijzigingen zijn opgetreden in uw gezondheid of in de medicijnen die u gebruikt, meld dit dan bij uw eerstvolgende bezoek.

Wat voor tandheelkundige behandelingen kunt u bij ons verwachten?

 

Wij streven continue naar de hoogste kwaliteit tandheelkunde. Om u goed van dienst te zijn werken wij in een team.
De assistenten zijn opgeleid en bekwaam om delegatietaken uit te voeren zoals het geven van een verdoving, het maken van afdrukken en röntgenfoto’s, het voorbereiden van de behandeling, het verwijderen amalgaam etc. Elke assistent is anders en er zijn verschillen in bekwaamheid waardoor de delegatietaken ook verschillend zijn. Er werken in de praktijk 2 tandartsen die deelbehandelingen kunnen uitvoeren, altijd in overleg met u. Wij streven naar een vaste tandarts die uw zorg levert.

Preventie

Preventieve zorg staat bij ons hoog in het vaandel. Onze preventie-assistenten zijn ook opgeleid om voorlichting, instructie te verzorgen en tandsteen te verwijderen. De mondhygiënist levert volledig parodontale zorg. U kunt haar op ons advies bezoeken. Zij voert tevens onderhoudsbehandelingen uit en is bevoegd nieuwe gaatjes te herstellen.

 • Controle: het is in uw eigen belang om uw gebit regelmatig te laten controleren.
 • Vulling: indien de tandarts een gaatje constateert zal dit gaatje worden gevuld.
 • Extractie: soms is het noodzakelijk een tand of kies weg te nemen.
 • Zenuwbehandeling/wortelkanaalbehandeling: zenuwweefsel in een tand of kies kan ontstoken raken. De behandeling bestaat uit het schoonmaken en opvullen van de zenuwkanalen. Wij gebruiken hiervoor de nieuwste technieken met gebruik van microscoop.
 • Sealen: ter voorkoming van gaatjes kan een laklaagje in de blijvende kiezen worden aangebracht.

Prothetische tandheelkunde

Als uw tanden of kiezen sterk zijn aangetast of verloren zijn gegaan, bestaan er verschillende manieren om deze te vervangen, zoals: kronen, bruggen, frames of prothesen.

Differentiaties

Onze bijzondere belangstelling heeft de esthetische tandheelkunde. U kunt bij ons terecht voor het bleken van tanden en het maken van facings of kronen ter verfraaiing van uw gebit. Het plaatsen van implantaten en het vervaardigen van kronen of prothesen op implantaten behoort tot de mogelijkheden. Implantaten zijn kunstwortels ter vervanging van verloren gegaan tanden of kiezen.

Kindertandheelkunde

Er bestaat veel aandacht voor kinderen. Bij kinderen wordt de basis gelegd voor het vertrouwen en het belang van tandheelkundige zorg.

Angst

Veel mensen zijn bang voor de tandarts en u hoeft zich hier zeker niet voor te schamen. Wij zullen hier zorgvuldig mee omgaan.

Spoedgevallen

Bij geen gehoor ’s avonds en in het weekend kunt u de dienstdoende tandarts bereiken via telefoonnummer 050-5350370.

Tijdens vakanties is altijd spoedopvang geregeld bij een collega, u dient hiervoor goed het antwoordapparaat te beluisteren of de website te bezoeken.

Niet nagekomen afspraak

Indien u zonder goede reden een afspraak niet nakomt, voelen wij ons genoodzaakt de verloren tijd in rekening te brengen. U dient 24 uur van te voren uw afspraak te annuleren, dit op een werkdag,  tenzij u plotseling ziek wordt.

De rekening

De rekeningen worden verstuurd via een factoringmaatschappij genaamd Infomedics. Voor het deel dat u verzekerd bent sturen zij de nota naar de verzekeraar. Voor het deel dat u niet bent verzekerd, ontvangt u de nota thuis.

Klachten

Heeft u een klacht?

Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Vraag om een verhelderend gesprek. U kunt telefonisch een klacht melden bij de receptionist en u wordt teruggebeld door de tandarts die u heeft behandeld. Of u kunt ons een e-mail sturen met uw klacht. Wij nemen uw klacht zeer serieus en willen graag samen met u tot een oplossing komen.

Informatiepunt en klachtenregeling:

Komen we er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de NMT. Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de NMT- klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.

Privacy

Voor een goede tandheelkundige behandeling is het noodzakelijk van iedere patiënt een tandheelkundig dossier samen te stellen. Het dossier is eigendom van de tandarts. Gegevens van elders worden alleen met uw toestemming opgevraagd en verstrekt. De praktijk draagt er zorg voor dat uw gegevens veilig worden opgeborgen. We voldoen aan de wet bescherming persoonsgegevens (WBP). We voldoen aan de wettelijke bewaartermijn, recht op inzage, afschrift, correctie, aanvulling en afscherming, verwijdering en vernietiging.

Werkwijze

Bij binnenkomst kunt u zich melden bij de receptionist. Indien er geen receptionist aanwezig is, kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Voor uw volgende afspraak krijgt u een afsprakenkaart met barcode mee, deze kunt u scannen bij de receptie, zo weten we dat u aanwezig bent.
U wordt opgehaald door de assistent, tandarts of mondhygiënist en meegenomen naar 1 van de 3 behandelkamers en voorbereid op de behandeling. Als u een afspraak heeft bij de tandarts, is er in de kamer een assistente aanwezig die de ontvangst, inleidende of af te ronden behandeling op zich kan nemen. Zij geeft aan wanneer de tandarts komt en zal dan assisteren. Zij maakt een eventuele vervolgafspraak en maakt de kamer weer in orde.
We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in groei en ontwikkeling van ons team. Wij denken u een hogere kwaliteit tandheelkunde te geven met meer aandacht voor u en een betere planning. Door delegatie van taken naar de assistenten, die de tandarts voorheen uitvoerde is het mogelijk geworden dat uw tandarts in meerdere kamers werkt. Wanneer op 1 kamer gewerkt wordt, worden minder taken gedelegeerd. Bij ons zijn de gedelegeerde taken (afhankelijk van de vaardigheden van de assistente):

 • het geven van verdoving
 • het aanbrengen van ‘’cofferdam’’ (een soort tentje om de kiezen)
 • het maken van foto’s
 • tandsteen verwijderen of VIP (verzorging, instructie en preventie)
 • een noodkroon maken
 • klachtenbehandeling
 • afdrukken maken
 • het vastzetten van een kroon
 • verwijderen van amalgaam of een noodvulling
 • een kleine restauratie of sealants bij kinderen

Als u hierover vragen heeft kunt u altijd bij ons terecht.

Hartelijke groet team tandartspraktijk Beugeling,